Werktitel is een podcast over hoe mensen in de kunst werken. Alix de Massiac en Zoë Dankert onderzoeken in 2021 hoe werk in de kunst wel en niet is geregeld.

Werktitel schept aan de hand van 150 gesprekken gegoten in tien afleveringen een beeld van het kunstveld en de arbeidsproblematiek en -vraagstukken die mensen daarbinnen tegenkomen. Hiervoor praat Werktitel met allerlei mensen, op elk niveau en van alle leeftijden. Mensen voor én achter de schermen, freelance en in dienst. Dit zijn kunstenaars, fondsenwervers, directeuren, educatiemedewerkers, stagiaires, schrijvers, slashers, programmamakers, redacteuren, communicatiemedewerkers, curatoren, tentoonstellingsbouwers en mensen met pensioen. Zo legt Werktitel nieuwe relaties tussen werkenden en belicht de verhalen die we elkaar in de kunst vertellen van meerdere kanten.

De afleveringen staan iedere drie weken online en belichten elk een ander verhaal uit de kunstsector. De podcast bundelt en deelt de kennis en ervaringen van een brede groep mensen. Werktitel wil graag bijdragen aan het verstevigen van de onderlinge verbindingen in de sector en de discussie over een betere positie en waardering voor arbeid in de kunst binnen én buiten de sector versterken.

Werktitel bedankt de sprekers voor hun aandacht, tijd en generositeit bij het delen van verhalen en ervaringen. Zonder hun openhartigheid was Werktitel niet tot stand gekomen.

De behoefte aan een breder gedragen gesprek over werk en werkomstandigheden wordt gedeeld met een brede groep partnerorganisaties die een deel van hun tijd, arbeid en financiële middelen beschikbaar hebben gesteld aan de totstandkoming van Werktitel. Dat zijn belangenorganisaties, een kenniscentrum, presentatie-instellingen en musea waarbij we een aantal mensen per organisatie spreken over hun werkervaringen.

Met dank aan Amsterdam Museum, Boekmanstichting, CBK Rotterdam, CBK Zuidoost, de Appel, Het Nieuwe Instituut, Jan van Eyck Academie, Kunsten ‘92, Kunstfort bij Vijfhuizen, Kunstinstituut Melly, Kunstverein, MU, Nieuwe Vide, P/////AKT, Platform BK, Post, Showroom MAMA, Stedelijk Museum Breda, Vleeshal, West Den Haag, WORM en W139.

Daarnaast ontvangt Werktitel subsidie van het Mondriaan Fonds en de Gemeente Rotterdam.

Werktitel is geschreven, geproduceerd en gemonteerd door Alix de Massiac en Zoë Dankert. Soundscape aan de hand van gevonden geluiden door geluidskunstenaar Nathalie Bruys. Grafische vormgeving Elisabeth Klement met de hulp van Robin Siimann. Website is gebouwd door WWW stuudio

We horen graag van je. Opmerkingen, vragen, ideeën en verzoeken kun je sturen naar: contact@werktitel.org